TEKNOLOGIA JA TUKI

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Varhaiskasvatus- ja esiopetusyksiköissä tulee olla riittävästi tieto- ja viestintäteknologisia laitteita ja niitä tulee voida käyttää joustavasti kunkin talon sisällä ja ryhmien välillä. Langattoman verkkoyhteyden tulee kattaa lapsiryhmän toiminnassa käytettävät tilat, mikä edellyttää riittävän määrän tukiasemia. Tavoitteena on parantaa laitteiden käyttöastetta ja saada laitteet mahdollisimman aktiiviseen käyttöön ja lasten saataville. Laitteiden käytössä tulee kiinnittää huomiota siihen, että sovellusten ja verkkopalveluiden käyttö on luvanvaraista, jota ohjataan Luuppi-palvelun (LINKKI) kautta. Valokuvaamisessa ja videokuvaamisessa on muistettava ottaa huomioon kuvausluvat.

0-5 –VUOTIAAT
Jokaisessa ryhmässä lasten käytössä on yksi (1 kpl) tabletti kutakin ryhmän kasvatusvastuullista työntekijää kohden. Jokaisessa päiväkodissa on strategiakauden päättyessä teknologiahankintojen suunnitelman mukainen esitystekniikka.

ESIOPETUS
Kussakin esiopetusryhmässä on tabletteja 1:4 ja tietokone, joka on yhdistetty interaktiiviseen esitystekniikkaan. Jokaisessa esiopetusryhmässä on interaktiivista esitystekniikkaa, esimerkiksi kosketustaulu sekä dokumenttikamera tai tarkoitusta vastaava laite. Jokaisella esiopetusryhmän opettajalla on käytössä henkilökohtainen päätelaite.

Sovellusvinkkejä lasten kanssa käytettäväksi erillisessä Google-tiedostossa.

TEKNOLOGIA JA TUKI

TIETOTURVA JA TIETOSUOJA
TEKNINEN JA PEDAGOGINEN TUKI

%d bloggaajaa tykkää tästä: