TEKNINEN JA PEDAGOGINEN TUKI

TEKNOLOGIA JA TUKI

Tieto- ja viestintäteknologian (TVT) käyttöön varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa tarjotaan sekä teknistä että pedagogista tukea riittävästi niin, että TVT:n käyttö yksiköissä on luonteva osa muuta pedagogista toimintaa (ks. Liite 1: Roolit ja vastuut).

TEKNINEN TUKI

Teknisestä tuesta vastaa kuntien Tieran ICT-tuki. Varhaiskasvatusyksikön yhteydenpidosta vastaa yksikön TVT-vastaava, jonka tukena toimii alueellinen TVT-opettaja. Teknisenä lähitukena toimii tarvittaessa myös mm. Tieran alihankkija.

Kaikki tekniset viat ilmoitetaan Tieran asiakaspalveluun, jossa ne keskitetysti kirjataan ja välitetään käsiteltäviksi. Tieran asiakaspalveluun otetaan yhteyttä puhelimella tai tukiportaalilla. Tukipalvelu kattaa tieto- ja viestintäteknologiaympäristöön sovitetut tuotteet, mm. työasemamallit, ohjelmistot ja verkkopalvelut. Uusia tuotteita kehitetään koko ajan ja uusien maksullisten sovellusten kohdalla käynnistetään aina ennen hankintaa hyväksymisprosessi. Varhaiskasvatusyksikön johtaja tekee hankintapäätöksen hyväksyttyjen sovellusten joukosta. Tieran tehtävänä on hoitaa sovellusten jakelu.

Teknistä tukea tieto- ja viestintäteknologian käyttöön saa seuraavilta henkilöiltä ja tahoilta:

  1. Tieran ICT-tuki
  2. Varhaiskasvatusyksikön TVT-vastaava
  3. Alueelliset TVT-opettajat
  4. Tietohallinto

Toiminnanohjausjärjestelmän tukipalvelut sijaitsevat Sivistyksen ja hyvinvoinnin palveluohjausyksikössä.

PEDAGOGINEN TUKI

Koska TVT on myös oppimisen kohde eikä pelkkä väline, henkilökunnan osaamiseen ja lasten laitteiden käytön opastamiseen tarvitaan suunnitelmallista tukea. Alueellinen TVT-opettaja eli TVT-veijari toimii varhaiskasvatusyksiköiden pedagogisena tukena ja kiertää kaupungin päiväkotiryhmissä tarjoten henkilökunnalle pedagogista tukea.

TVT:n käytön mahdollisuuksia toiminnan syventämiseen ja laajentamiseen lapsilähtöisesti suunnitellaan yhdessä lapsiryhmän henkilökunnan kanssa. Lisäksi TVT-veijari suunnittelee ja toteuttaa kohdennettuja koulutuksia laitteiden pedagogiseen käyttöön henkilöstölle, jotta laitteiden käyttö on arjessa sujuvaa, tehokasta ja luontevaa.

ALUEELLISET TVT-OPETTAJAT ELI VEIJARIT
Terhi Teppo
terhi.teppo@hmledu.fi

Marko Vinnari
marko.vinnari@hmledu.fi

Alueellisten TVT-opettajien lisäksi varhaiskasvatuksen palvelusuunnittelijan työajasta osa on kiinnitetty varhaiskasvatuksen TVT-palvelujen pedagogiseen tukeen. Tällä tuella tarkoitetaan varhaiskasvatusyksikön henkilöstön koulutustarpeiden kartoittamista ja koulutussuunnittelua TVT-tarpeiden osalta sekä varhaiskasvatusyksiköiden johtajille suunnattua tukea laitteiden ja ohjelmistojen käytössä ja yksikön henkilöstön osaamisen kehittämiseksi.

TEKNOLOGIA JA TUKI

TEKNOLOGIA JA TUKI
TIETOTURVA JA TIETOSUOJA

%d bloggaajaa tykkää tästä: