OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

Varhaiskasvatuksen henkilöstön pedagogiseen työhön kuuluu tieto- ja viestintäteknologian eli TVT:n monipuolinen hyödyntäminen. Jokaisella henkilöstön jäsenellä on oma roolinsa ja vastuunsa tieto- ja viestintäteknologisen toiminnan toteuttamisessa ja sen kehittämisessä (ks. Liite 1). Osaamisen kehittäminen edellyttää henkilöstön myönteistä ja innostunutta asennetta sekä rohkeutta kokeilla tieto- ja viestintäteknologian tarjoamia mahdollisuuksia yhdessä lasten kanssa.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen on osa monipuolista pedagogista toimintaa ja ajattelua. Henkilöstöllä tulee olla laitteiden teknistä perusosaamista, johon liittyy myös tietosuojaan ja -turvaan sekä tekijänoikeuksiin liittyvien säännösten tunteminen ja niiden huomioiminen varhaiskasvatuksen arjessa. Teknisen osaamisen lisäksi henkilöstöllä tulee olla riittävää pedagogista osaamista digitaalisten ympäristöjen hyödyntämisestä lapsiryhmän toiminnassa. Työntekijä määrittelee itselleen omat osaamistavoitteet ja keskustelee niistä päiväkodin johtajan kanssa onnistumiskeskustelussa. Osaamistavoitteiden määrittelyssä voi hyödyntää Osaamisen linnaa (kuva 2). Yhdessä tiimin kanssa määritellään tiimin toiminta- ja kehityskertomukseen toimintakaudeksi yhteiset keskeiset teemat ja kehittämiskohteet tieto- ja viestintäteknologisessa osaamisessa, medialukutaidossa ja ohjelmointiosaamisessa sekä arvioidaan niiden toteutumista.

Päiväkotien johtajat vastaavat varhaiskasvatussuunnitelman ja TVT-strategian mukaisen toimintakulttuurin kehittämisestä, jossa digilaitteet ovat luonteva osa varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa. Päiväkodin johtajan tehtävänä on ylläpitää keskustelua TVT-strategian mukaisesta toiminnasta toimintakauden aikana esimerkiksi osana henkilöstöpalavereita. Osaamisen kehittämisen suunnittelussa hyödynnetään vuosittaista Vopeka-kyselyä sekä Osaamiseen linnaa (kuva 2) osana työntekijöiden onnistumiskeskusteluita. Yksikkökohtaiseen toiminta- ja kehittämissuunnitelmaan kirjataan tarvittavat toimenpiteet TVT-osaamisen kehittämiseksi. Päiväkodin johtaja keskustelee tarvittavista koulutuksista alueellisen TVT-vastaavan kanssa ja mahdollistaa henkilöstölle koulutuksiin pääsyn. Tekninen ja pedagoginen tuki toimii johtajien tukena osaamisen ja toimintakulttuurin kehittämisessä.

%d bloggaajaa tykkää tästä: